BunyVerse
My cart (0) 0

-

00:00

  2 mEn OrCheStra

  EVENT

  event takes place

  2 mEn OrCheStra

  21 November 2018

  21 Nov 21:00

  “2 Mеn Orchestra” е новият проект на двама “екзотични” музиканти: Николай Иванов-ОМ – клавишни, китара, вокал, флейти, композиции, и младия
  Петър Йорданов от група “Оратница” – всевъзможни ударни инструменти.
  Концертът е на 21-ви, сряда от 20:00ч. в The Art Foundation

  Ще бъдат изсвирени теми от някои емблематични за музиката на ОМ филми, сред които “Потъването на Созопол”, “Истината за Орфей”, “Пътуване към Афганистан”, “Вапцаров”.
  Музиката, която творят двамата заедно, е синтез от стилове с акцент върху вибрацията на отделния звук, гравитираща от близка до тишината енергия към “кресчендо”, търсейки своята личностна уникална експресивност, с която максимално да отведат слушателя в нови измерения. Музиката на “2 Mеn Orchestra” е предимно от авторските композиции за филми на Николай Иванов-ОМ, а също проектира нереализирани още продукции и картини, директно отправяйки ги към съзнанието на слушателя.
  Николай Иванов е автор на музиката на над 50 филма, участник в многобройни проекти в Европа, Азия, Далечния изток, Африка, Арабския свят.
  Петър Йорданов свири на кахон, хенг дръм, джембе, дарбука, тъпан и др. Заедно с група “Оратница” е обиколил повечето световни фестивали и музицира в Европа, Азия, Далечния изток.

  21.11.2018 The Art Foundation ( ул. Дякон Игнатий 19 )
  20:00ч. начало
  Вход: 10лв.

   

  “2 Mén Orchestra” is the new project of two “exotic” musicians: Nikolay Ivanov-OM – keyboards, guitar, vocals, flutes, compositions, and young
  Petar Yordanov from “Oratnitsa” group – all kinds of percussion instruments.
  The concert is on the 21st, Wednesday from 20:00. in The Art Foundation

  There will be themes from some of the emblematic films of the OM, among which “Sinking to Sozopol”, “Truth for Orpheus”, “Traveling to Afghanistan”, “Vaptsarov”.
  The music that they create together is a synthesis of styles with emphasis on the vibration of the individual sound, gravitating from the near-silent energy to the “crescendo”, looking for their own unique expressiveness to maximally take the listener into new dimensions. The music of “2 Mén Orchestra” is primarily based on Nikolay Ivanov-OM’s author’s compositions, and also projects unrealized yet more productions and pictures, directing them to the listener’s consciousness.
  Nikolay Ivanov is the author of more than 50 films, participating in numerous projects in Europe, Asia, the Far East, Africa, the Arab world.
  Petar Yordanov plays kashon, hegg drum, djembe, darbuka, drum and others. Together with the band “Oratnitsa”, he has toured most of the world festivals and musicians in Europe, Asia, the Far East.